Serwis

Regulamin naszego serwisu

 • 1. Wszystkie usługi wykonujemy na polecenie klienta.

 • 2. Przy przyjmowaniu samochodu do serwisu wypisywane jest zgłoszenie serwisowe, zawierające pisemną akceptację obu stron.

 • 3. Klient podpisując zlecenie serwisowe akceptuje warunki naprawy.

 • 4. Klient jest zobowiązany do pozostawienia numeru telefonu, służącego do kontakt w sprawach związanych ze zleceniem.

 • 5. Klient ma prawo do odbioru wymienionych części.

 • 6. Serwis ponosi odpowiedzialność za urządzenia prawidłowo zainstalowane w pojeździe.

 • 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia przenośne oraz przedmioty nie będące standardowym wyposażeniem pojazdu.

 • 8. Każdy dzień postojowy pojazdu, będący wynikiem poczynania klienta, będzie rozliczany zgodnie z cennikiem za parkowanie.

 • 9. Należność za wykonane usługi płatna jest gotówką, kartą lub przelewem przy wydaniu pojazdu.

 • 10. Na każdą z wykonanych usług klient otrzymuje gwarancję.

 • 11. Każda z zakupionych części objęta jest gwarancją producenta, chyba że postanowiono inaczej.

 • 12. Kosztowne naprawy mogą wiązać się z koniecznością pobrania zaliczki materiałowej.

 • 13. Każdorazowa wpłata zaliczki będzie rozliczana przy wydaniu pojazdu i uiszczeniu pozostałej należności.

 • 14. Gwarancja przysługuje w przypadku stosowania części/pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 • 15. W sprawach nie wyjaśnionych spory będą rozstrzygane na drodze powództwa cywilnego w Sądzie Rejonowym, właściwym dla usługodawcy.

scroll up